Integritetspolicy

Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av vår webbplats och i kontakt med oss. Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

New Take AB, org. Nr 559362-9651, Frejgatan 55, 113 49 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss genom kontakt med oss och ansvarar för behandling av dessa.

Var lagras dina personuppgifter?

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning. 

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du gör beställningar eller förfrågningar på vår webbplats eller via telefon och e-post. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation och betalningsinformation. Vi kan också komma att samla in vissa personuppgifter från externa partners såsom adressuppgifter från offentliga register och uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller kreditupplysningföretag. Vid produktionstillfället samlas även personuppgifter in i form av bilder och ljudupptagningar av person.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Vid bearbetning av beställningar.
  • Vid korrespondens om frågor och övrig information
  • Vid genomförande av produktioner och leverans
  • Vid analyser av köpmönster för att ge relevanta erbjudanden och information
  • Vid marknadsföring av våra tjänster

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl eller rättsliga grunder till varför uppgifterna måste sparas, till exempel genomförande av produktion eller obetalda fakturor. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring genom att kontakta oss via brev, e-post eller telefon. Se kontaktuppgifter nedan.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna erbjuda ovannämnda tjänster och våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med genomförandet av produktioner, IT-tjänster, betaltjänster, transporter och marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att dina personuppgifter som skickas till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning.

Cookies

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator, surfplatta eller mobiltelefon. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Hur använder vi cookies?

Vi använder tredjepartscookies för att förbättra våra hemsida och marknadsföringskampanjer där vi kan spåra hur våra besökare har gått in på vår sida, vilka annonser de klickat på och vilka sidor de har besökt. Dessa cookies innehåller inte någon identifierande information om vem du som besökaren är.

För mer information ang cookies se vår cookiepolicy

Personuppgiftsansvarig

New Take AB
Organisationsnummer: 559362-9651
Frejgatan 55
113 49 Stockholm
Sverige

Telefon: ‭08-771 44 90‬
E-post: info@newtake.se

Denna integritetspolicy uppdateras senast: 2022-11-28.